ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2019-2020

Vissza

Projekt 2. - A titokzatos adventi naptár

1.2.Projekt 2. - A titokzatos adventi naptár

A projekt az Alkalmazói ismeretek (Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása), és az Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés (táblázatkezelés), tematikus egység ismereteit dolgozza fel (részletes leírás a mellékletben).

Időtartama: 4 óra (+ otthoni tevékenység)

Produktumok:

 • szöveges dokumentum az advent eredetéről,
 • a szabadon választok feladatok során születtek:
  • prezentációk,
  • táblázatok,
  • szövegek,
  • rajzok, képek.

Tanulói értékelés/önértékelés:

Minden adventi feladathoz önértékelés is tartozik, pl. a 15. naphoz:

Ez csoportokban elvégezhető feladat volt, így nem csak önmagukat, hanem a csoport tagjait is lehetett értékelni.

Az önértékelő űrlap kitöltése saját munkájuk elemzésére készteti a tanulókat, azonnai visszajelzést kapnak munkájuk eredményéről.

Reflexió

Ebben a projektben lehetőséget adtam a tanulóknak pontok gyűjtésére. Ez volt az első olyan projekt, melyben a gamification (játékosítás) elemeket használtam az értékelésre. Nem voltak kötelező feladatok, az adventi naptár 24 „ablaka” közül tetszés szerint lehetett választani. A megoldás első részében az adventi naptár szabályának megfelelően csak naponta egy ablak (feladat) megnyitására volt lehetőség, majd a második szakaszban december 24-től tetszés szerint lehetett a feladatok közül választani a projekt zárásáig (december 31.).

A projekt feladatainak online elérhetősége: proped.hu/advent

A feladatok közül szabadon választhattak, egy-egy részfeladattal is tudtak pontokat gyűjteni. A projektek megtervezése úgy történt, hogy egy minimális pontszám teljesítésével is foglalkozzanak a tantervi követelményekkel.

A pontszámokat részben a hashtag.school rendszerben, részben Google Dokumentum táblázatban gyűjtöttük, követtük figyelemmel.

A projekthez nem tartozik teljes terjedelmében órákra lebontott tervezet, hiszen a tanulók érdeklődésétől függ, mennyi időt és a saját időbeosztásától, hogy mikor foglalkozik a feladattal. A heti egy óra időtartam nem is elegendő ennyi feladat elvégzésére.

A projekt bevezető foglalkozásán megbeszéljük a feladatokat, az elvárásokat, a lehetséges munkaformákat, majd mindenki a saját elképzelése szerint végzi a feladatokat. A tervezett 4 óránál mindnyájan többet fognak otthoni munka formájába ezzel a projekttel foglalkozni.

Ez az első olyan projekt, melyben a „fordított osztályterem” („flipped classroom”) tanulásszervezési módszer megjelenik. Az otthoni tanulás segítéséhez (egy-egy alkalmazás használatához) online segédanyagot írtam, képekkel illusztrálva a tanulók részére:

 • Paint program használata:
  • Paint - így tükrözz képet! (http://proped.hu/aktualis.php?cikk_id=15&oldal=1)
  • Paint - így ments el másként a képedet, rajzodat! (http://proped.hu/aktualis.php?cikk_id=16&oldal=1)
  • Paint - így vágj ki egy részt a képből (http://proped.hu/aktualis.php?cikk_id=17&oldal=1)
 • Prezentáció készítése a Google Diák programmal (http://proped.hu/aktualis.php?cikk_id=18&oldal=1)
 • Audió és videó fájlok formátuma (http://proped.hu/aktualis.php?cikk_id=22&oldal=1)

Mindegyik segédanyag (link) egy (vagy több) feladathoz kapcsolódóan ad segítséget a diákok számára.

Az osztályban tanító munkatársakkal folytatott team-megbeszéléseken lehetőséget ajánlottam fel az adventi naptárban történő részvételre, mellyel több munkatársam élt is, így olyan feladatok is megjelentek az adventi naptárban, melyek valamely más tantárgyhoz is kapocslódtak.

Kapcsolatok más tantárgyakkal:

 • advent 5.: térképismeret, vaktérkép, Magyarország.
 • advent 6.7.: info, alkalmazói ismeretek (rajzolóprogram, képtípusok, stb,.)
 • Fejlesztett területek:
 • önértékelés (minden adventi feladathoz önértékelőlap tartozott, ennek kitöltéséért is pontokat kaptak)
 • fantázia (advent 12.: szövegalkotás adott szavak felhasználásával)
 • advent 12.: info: szövegszerkesztés
 • advent 13.: info: prezentációkészítés (animálás), termism: a csontos hal felépítése
 • advent 14.: info: prezentációkészítés (áttűnés), ének-zene: egy dal hangulatának érzékeltetése prezentáció segítségével
 • advent 15.: online csoportmunka, info: prezentációkészítés (hangfájl beillesztése),
 • advent 16: info: prezentációkészítés (videó beillesztése), termism: Európa országai
 • advent 18.: info: táblázatkezelés, termism: Európa folyói
 • advent 20.: info: prezentáció, matematika: síkidomok
 • advent 21.: info: prezentáció, idegenyelv: szógyakorló prezentáció bemutatása Kahoot-módra
 • advent 23.: info: informatika mértékegységei tananyag

 

A szöveges dokumentumok készítéséhez eszközként a Google Dokumentumok alkalmazást használtuk.

A projekt során vegyes értékelést használtam. Kaptak „tanári értékelés” utáni visszajelzést (osztályzatot) a szöveges dokumentumokra, illetve a pontgyűjtő versenyben a megszerzett pontszámok függvényében kaptak értékelést. Mindkét értékelési formát nyomon követhették a pontgyűjtő táblázatban. A táblázatban láthatták a tanári osztályzatokat, illetve azt, hogy egy adott pillanatban – az addig szerveztt pontok függvényében – éppen milyen osztályzatot értek el. Ez egyrészt szabadságot adott számukra, másrészt tervezési lehetőséget a feladatok kiválasztásában, idejük beosztásában.

Projekt leírása (pdf)

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin