ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2019-2020

Vissza

Projekt 1. – KÉMÉL

A projekt két tantervi egységet is érint:

  • Az informatikai eszközök használata és a
  • Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

tematikus egységeket.

Időtartama: 4 óra.

Produktum: a tanulók megismerkednek különböző jelrendszerekkel, és megalkotják a saját titkosírásuk kódtáblázatát.

Tanulói értékelés/önértékelés:

A tanulói értékelés jelen esetben egy játék után következett. A tanulók páronként dolgoztak, saját kódendszerük alapján írtak üzenetet egymásnak, melyet a kódtáblázat cseréje után megfejtettek, majd értékelték szóban egymás munkáját.

Értékelési szempontok: egyértelműség (kódolásban és dekódolásban), bonyolultság, ötletesség, egyediség.

Reflexió

A projekt megfelelő lehetőséget adott a játékos légkör megteremtésére (titkos üzenet egymásnak), a kreativitás fejlesztésére saját kódrendszer rajzolása) és informatikai ismeretek bővítésére, illetve a nyelvészeti kapcsolatok bemutatására (ugyanazon fogalmak kódolása más más jelrendszerrel a tanult idegen nyelveken).

A 4 óra megfelelő előkészítés után alkalmas a tanév eleji ismétlésre, ismeretek felidézésére, gyakoroltatására, új ismeretek elsajátítására.

A projekt leírása (pdf).

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin