ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2020-2021

Vissza

Projekt 4. - Ős-elem

A projekt a következő tantervi egységeket érinti:

 • Alkalmazói ismeretek
  • Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
  • Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés;
 • Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
  • A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása
 • Infokommunikáció
  • Információkeresés, információközlési rendszerek
 • Médiainformatika

Időtartama: 4 óra (+ otthoni tevékenység)

Produktumok:

A négy „őselem” köré épülő feladatokban különböző eszközökkel mért fizikai adatok ábrázolása, majd elemzése történik. Táblázatok, grafikonok születnek hőmérsékletről, szélirányról, hangerősségről, csapadékvíz mennyiségéről.

A Lánglovagok film megtekintése és elemzése egy kifejtős szöveg alkotására készteti a tanulókat.

Tanulói értékelés/önértékelés:

A mért adatok rögzítését, a megfigyelést a tanulók egy havi táblázatban rögzítették, így nyomon tudták követni az előrehaladást, tudták értékelni kitartásukat.

Reflexió

A feladatban nagyfokú önállóságra, egyes részeknél kitartásra volt szükség. Az egyes feladatcsoportokat úgy állítottam össze, hogy mindegyikben legyen hosszabb időn át tartó megfigyeléses, adatrögzítéses feladat. Ez nehezen megvalósítható tevékenység volt néhány tanuló részére, számomra is sok munkát adott a napi figyelemmel kísérése az adatok rögzítésének. A tanulókat úgy próbáltam ösztönözni a rendszeres munkára, hogy önmagában az adatok napi rögzítése is pontokat ért az értékelésben.

A Lánglovagok film nagy tetszést aratott, sokan őszinte felismeréssel reagáltak arra, milyen önfeláldozó munka a tűzoltó hivatás.

A projekt leírása - pdf

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin