ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2020-2021

Vissza

Projekt 2. - Projekt 2. - Randi Bár - Találkozások

A projekt a következő tantervi egységeket érinti:

  • Alkalmazói ismeretek (Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása),
  • Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés (táblázatkezelés, Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten),
  • Infokommunikáció (hatékony, céltudatos információszerzés, az információs technológián alapuló kommunikációs formák)

tematikus egység ismereteit dolgozza fel (részletes leírás a mellékletben).

Időtartama: 6 óra (+ otthoni tevékenység)

Produktumok:

a változatos, több tantárgy ismeretanyagához is kapcsolódó szöveganyagból készített táblázatok, elemzések.

Tanulói értékelés/önértékelés:

A témakörhöz nem készült tanulói önértékelés rendszer. Az értékelés folyamatos volt, a tanulók a már „hagyományos” értékelőtáblázatban nyomon követhették a teljesítményüket, azok értékelését, illetve azt is, hogy egy adott érdemjegy eléréséhez milyen lehetőségeik vannak még. Ez egyúttal egy saját maguk által összeállítható tanulási ösvény kialakításához is lehetőséget adott. Ez az önértékelésben, az időbeosztás kialakításában is lehetőséget adott.

Reflexió

A feladathoz több részfeladatot terveztem, mindegyik a „találkozások” köré épült, alapvetően a szövegfeldolgozó ismeretek fejlesztését, táblázatos adatok értelmezését, a kompetenciamérési eredmények javítását célozta minden feladat, egyúttal az informatikai követelményeke teljesítésé is megvalósult.

Eredeti ötletként egy közös történet köré épült volna a részfeladatok halmaza, melynek felülete Genially alkalmazás lett volna. Erre időhiány miatt nem kert sor. A következő év javítási feladatai közé érdemes betervezni.

Az elkészítés rengeteg munkával jár, de a változatos feladatok motiválóan hatnak a gyerekekre, tudnak választani a saját érdeklődési területüknek megfelelően.  Az informatikai ismeretanyag elsajátítása változatos tevékenyégben biztosított.

A projekt leírása - pdf

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin