ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2020-2021

Vissza

Projekt 1. - Ez történt velünk 2014 óta

A projekt öt tantervi egységet is érint:

  • Az informatikai eszközök használata (digitális információtárolás),
  • Alkalmazói ismeretek (weblapkezelés),
  • Infokommunikáció,
  • Információs társadalom (adatkezelés, adatbiztonság) és a
  • Médiainformatika

tematikus egységeket.

Időtartama: 4 óra.

Produktum: a tanulók webhelyet hoznak létre, mely az általános iskolai életüket eleveníti fel, foglalja össze az első évfolyamtól a hetedikig.

Tanulói értékelés/önértékelés: a tanulók a projekt végén két teszt segítségével értékelik munkájukat, összevetve az eredményt a feladat kiírásában lévő követelményekkel. A játékosítás jegyében az önértékeléssel is lehet pontot gyűjteni.

Reflexió

A projekt a motiváló tartalma mellett felkészülés az elköszönésére, az általános iskolában töltött évek összefoglalására, a ballagásra.

A projektet az elvárásoknak megfelelően végezték el a tanulók. Az önértékelésnél a játékosítás alkalmazásának meglelően pontokat szerezhettek az önértékelés elvégzésével is, ezt nem végezte el mindenki az osztályból.

A tanulók többsége számára az önértékelés egy fontos elem volt a projektben, hiszen a 20 tanuló az osztály 75%-a. Az önértékelés zömmel reális volt, néhány esetben vot szükséges korrigálásra.

A párok közötti kommunikáció részben szóban (tanóra) részben online (otthoni munka) történt.

Elegendő időtartam volt az öt tematikus egységet is érintő feladat megvalósítására. Némi nehézséget jelentett egyes évfolyamról elegendő képanyag összegyűjtése. Részben mert nem volt minden eseményről fénykép, részben a 2020. évi tavaszi TKDM miatt sok hagyományos és tervezett esemény elmaradt mind az osztály életéből, mind az iskolai rendezvényekből.

A projekt leírása - pdf

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin