ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2018-2019

Vissza

Projekt 6. - Az én könyvem

 

1.A projekt jellemzése

 

A projekt címe:        Az én könyvem

Téma:                       Könyvtári informatika

A projekt időtartama:               4 foglalkozás

A megvalósítás helyszínei:    informatikaterem, könyvtár, otthoni felkészülés

 

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:

A projekt keretében az 5.f osztály tanulóival a Könyvtári informatika tematikai egységben a könyvtártípusairól, a könyv fizikai felépítéséről, a könyvek osztályozásáról tanulunk.

 

A projekt fő célja:

  • Informatika tantárgyi célok: könyvtárak típusai, könyvek jellemző adatai, ETO.
  • Kapcsolat más műveltségterületekkel: magyar nyelv és irodalom (MA)

A projekt vezetője: Tóth Imre, informatika tanár

A projektet megvalósító csoport: az 5. f osztály tanulóiból alakult csoportok

 

Fejlesztendő/fejleszthető kompetenciák, műveltségterületek:

  • Anyanyelvi kompetenciák: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, anyanyelvi kommunikáció, szókincsfejlesztés, önálló ismeretszerző, önkifejező készség.
  • Matematikai kompetencia: időrendiség, logikus gondolkodás, rendszerező képesség, lényegkiemelő képesség.
  • Szociális és állampolgári kompetencia: kreativitás, empátia, türelem, együttműködés a csoportmunka során.
  • Digitális kompetencia: Az IKT eszközök tudatos használatának fejlesztése. Komplex információ előállítása, bemutatása. Internet használata (keresés, információk elemzése, feldolgozása).
  • Hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulás megszervezését egyénileg és csoportban egyaránt, az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.

 

2.A projekt részletes leírás

A projekt során a tanulók az Könyvtári informatika tematikai egységben a könyvek történetéről, felépítéséről, könyvtárakról, a könyvtárak használatáról, a könyvben gyűjtött információkról tanulnak..

Produktum egy csoportmunkában előállított könyv, mely tartalmazza a könyv legfontosabb részeit..

A feladatot csoportokban végzik.

 

A projektben a tananyag-központúság helyett alkotásközpontúság érvényesül. Az alkotás folyamata gondolkodásra készteti a tanulókat, önálló ötleteket igényel, a közösen munka többek között kommunikációs képességeiket fejleszti.

 

Szoftverhasználat: böngésző..

 

Várható eredmények

A projekt végterméke egy saját könyv.

A projekt teljes leírása (pdf)

Projektzáró tanulói önértékelés (Googe Űrlap)

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin